Όροι χρήσης e-Επιμελητήριο

Παρακαλώ περιμένετε...

Όροι χρήσης του e-Επιμελητηρίου

Εισαγωγή

Το μέλος / χρήστης των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο του Επιμελητηρίου, παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων ή/ και των υπηρεσιών. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

Πρόσβαση στο e-Επιμελητήριο

Τα μέλη του Επιμελητηρίου αποκτούν πρόσβαση στις υπηρεσίες του e-Επιμελητήριο συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την σχετική ηλεκτρονική αίτηση. Εάν η αίτηση εγκριθεί, το Επιμελητήριο αποστέλλει ταχυδρομικά τον Κωδικό Αριθμό PIN. Κατά την πρώτη είσοδο στο e-Επιμελητήριο το σύστημα αυτόματα ζητάει την αλλαγή του Κωδικού Αριθμού PIN, ώστε να εξασφαλιστεί πως το ο Κωδικός Αριθμός PIN κάθε μέλους, είναι αυστηρά προσωπικός και δεν είναι προσβάσιμο ούτε από το Επιμελητήριο.

Ασφάλεια Κωδικού Αριθμού PIN

Ο χρήστης των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απόρρητου του Κωδικού Αριθμού PIN και δεν πρέπει να επιτρέψει την διαρροή του σε τρίτους.

Σε περίπτωση που ο χρήστης αντιληφθεί την απώλεια του Κωδικού Αριθμού PIN, θα πρέπει άμεσα να ενημερώσει το Επιμελητήριο σχετικά, ώστε να αντικατασταθεί. Το σύστημα θα αναγνωρίσει την αντικατάσταση του Κωδικού Αριθμού PIN και όπως στην πρώτη είσοδο θα απαιτήσει από το χρήστη να τον αλλάξει.

Σε περίπτωση, που ο χρήστης αντιληφθεί την διαρροή του Κωδικού Αριθμού PIN σε τρίτους, θα πρέπει ο ίδιος άμεσα να τον αλλάξει με το εργαλείο Αλλαγής Κωδικού Αριθμού PIN του e-Επιμελητήριο.

Ο χρήστης των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο Επιμελητήριο από λανθασμένη / κακόβουλη χρήση των υπηρεσιών, εάν η πρόσβαση στο e-Επιμελητήριο έχει γίνει με τον προσωπικό του Κωδικό Αριθμό PIN.

Περιορισμός Ευθύνης

Σε καμία περίπτωση το E.Ε.Θ. δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του e-Επιμελητήριο ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία πραγματοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε ηλεκτρονικές συναλλαγές ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Το E.Ε.Θ., οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση του e-Επιμελητήριου ή των περιεχομένων της ή της ιστοσελίδας της υπηρεσίας Winbank easyPay της Τράπεζας Πειραιώς, ανεξαρτήτως εάν το E.Ε.Θ. είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Πάσης φύσεως αστική ή ποινική ευθύνη για τα προσωπικά στοιχεία (ιδίως αριθμός πιστωτικής κάρτας, ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.) που δηλώνουν οι χρήστες του e-Επιμελητήριο μέσω του www.easypay.gr με σκοπό τη διεκπεραίωση της υπηρεσίας e-Πληρωμές βαρύνει αποκλειστικά και μόνο την Τράπεζα Πειραιώς, δεδομένου ότι η συλλογή και επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων διεξάγεται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το Επιμελητήριο έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, για την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου.

Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Οι χρήστες του e-Επιμελητήριο έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ηλεκτρονικά τις οφειλές τους, που προκύπτουν από συνδρομές και έκδοση πιστοποιητικών, με χρήση πιστωτικής κάρτας. Το Επιμελητήριο προσφέρει την υπηρεσία e-Πληρωμές μέσω συνεργαζόμενης Τράπεζας.

Κάθε ηλεκτρονική πληρωμή επιβαρύνει το Μέλος του Επιμελητηρίου με διαχειριστικά έξοδα ύψους ενός ευρώ και είκοσι λεπτών.

Για την ολοκλήρωση μιας ηλεκτρονικής συναλλαγής, ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας, σε ασφαλή φόρμα της υπηρεσίας της Τράπεζας. Κανένα στοιχείο της πιστωτικής κάρτας δεν γίνεται γνωστό και δεν αποθηκεύεται σε καμία περίπτωση στο e-Επιμελητήριο ή στο Επιμελητήριο.

Τα μέλη του Επιμελητηρίου έχουν την δυνατότητα ακύρωσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών τους, μετά από συνεννόηση με το Επιμελητηρίο, όπως και με κάθε άλλη οικονομική συναλλαγή τους με το Επιμελητηρίο.

Το Επιμελητηρίο έχει το δικαίωμα παύσης λειτουργίας της υπηρεσίας e-Πληρωμές οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο.

Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο

Το Επιμελητηρίο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για προβληματική λειτουργία των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο εξαιτίας βλαβών στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Σε καμία περίπτωση το Επιμελητηρίο δεν εγγυάται την αδιάλειπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες του e-Επιμελητήριο.

Cookies

Το e-Επιμελητήριο χρησιμοποιεί τεχνολογία cookies για την αναγνώριση του χρήστη των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Οι χρήστες του e-Επιμελητήριο πρέπει να ρυθμίσουν τους φυλλομετρητές (browser) τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δέχονται την χρήση cookies.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Εμπορικά σήματα

Το περιεχόμενο του e-Επιμελητήριου (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, λογότυπα κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία του Ε.Ε.Θ. ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτού, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσιεύση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση και εκμετάλλευση, εν όλο ή εν μέρει, του περιεχομένου του e-Επιμελητήριου με οποιονδήποτε τρόπο η μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Ε.Ε.Θ.

e-Επιμελητήριο 1.0.2.119