Αναζήτηση μελών με ΚΑΔ 2008

Αναζήτηση εταιρειών - μελών του Επιμελητηρίου με βάση τον ΚΑΔ*.
(* Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)

Παρακαλώ περιμένετε...
Μόνο κύριες δραστηριότητες

Λίστα δραστηριoτήτων κατά ΚΑΔ 2008
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Πλήθος
1 01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 677
2 02 Δασοκομία και υλοτομία 33
3 03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 23
4 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 12
5 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 1
6 10 Βιομηχανία τροφίμων 378
7 11 Ποτοποιία 10
8 13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 58
9 14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 206
10 15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 27
11 16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 71
12 17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 16
13 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 549
14 19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 2
15 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 40
16 21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 5
17 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 17
18 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 147
19 24 Παραγωγή βασικών μετάλλων 6
20 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 122
21 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 65
22 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 36
23 28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 37
24 29 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 10
25 30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 7
26 31 Κατασκευή επίπλων 186
27 32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 210
28 33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 380
29 35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 257
30 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 32
31 37 Επεξεργασία λυμάτων 88
32 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 193
33 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων 23
34 41 Κατασκευές κτιρίων 2.301
35 42 Έργα πολιτικού μηχανικού 412
36 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 3.681
37 45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 3.994
38 46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 18.765
39 47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 36.743
40 49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 2.713
41 50 Πλωτές μεταφορές 82
42 51 Αεροπορικές μεταφορές 26
43 52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 1.305
44 53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 363
45 55 Καταλύματα 621
46 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 10.384
47 58 Εκδοτικές δραστηριότητες 686
48 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 566
49 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 139
50 61 Τηλεπικοινωνίες 713
51 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες 2.209
52 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας 1.043
53 64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 250
54 65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 399
55 66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 2.672
56 68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 2.471
57 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 1.975
58 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 2.860
59 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 1.246
60 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη 469
61 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 2.184
62 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 1.387
63 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 17
64 77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 833
65 78 Δραστηριότητες απασχόλησης 142
66 79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες 1.033
67 80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 324
68 81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους 1.181
69 82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 1.588
70 84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 102
71 85 Εκπαίδευση 2.982
72 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 585
73 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος 17
74 88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος 261
75 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 849
76 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες 28
77 92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 898
78 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας 938
79 94 Δραστηριότητες οργανώσεων 83
80 95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 818
81 96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 2.458
82 98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση 26
e-Επιμελητήριο 1.0.2.113
SGA